Szakmai beszámoló

NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 2009. évi pályázata

1. témakör

Kiállítások megvalósítására 

Pályázati azonosító: 2306/1355

 

 

MAGYAR NÉPI ÉKSZEREK

 

A budapesti Néprajzi Múzeum időszaki kiállítása

Mezőkövesden a Matyó Múzeumban

 

A kiállítás bemutatásának időszaka: 2009. július 16-tól 2009. október 31-ig

 

A kiállítást rendezte: Katona Edit, etnográfus (Néprajzi Múzeum)

 

A kiállítás forgatókönyvét írta: Horváth Terézia – Katona Edit

 

A kiállítás témafelelőse:

Viszóczky Ilona, néprajzos-muzeológus (Matyó Múzeum)

 

 

A mezőkövesdi Matyó Múzeumban bemutatott Magyar népi ékszerek című időszaki kiállítás válogatást adott azokból az ékszernek nevezhető, a testre vagy a ruhára kerülő női és férfi ékességekből, díszekből, amelyeket a 19. és a 20. században viseltek a magyar parasztok, pásztorok valamint a falusi és mezővárosi társadalom kisiparos és más olyan rétegei, amelyeknek hagyományos volt az öltözködése. Földrajzi szempontból a kiállítás felölelte az egész magyar nyelvterületet, azaz a Kárpát-medencét és az attól keletre fekvő Moldvát is.

A kiállítás a magyar népi ékszereket az ékszerfunkciók oldaláról megközelítve mutatta be. A magyar népviseletek részét alkotó ékszerek ugyanis anyagukkal, formájukkal, díszítményeikkel, továbbá viselési módjukkal és a hozzájuk fűzött jelentés – és mágikus tartalmuk – jóval túlmutatnak a leglátványosabb funkciójukon, az ékesítésen (első funkció). Az ékesítés – eddig nem ábrázolt módon – az adott kor és hely szépségideáljához kapcsolódóan, a viselet egészének szemléltetésével, elsősorban felöltöztetett bábukon, a hangsúlyozni kívánt vonalak, testtájak kapcsolatában került bemutatásra. Az ékességek jelölő szerepüknek (második funkció) megfelelően utalhatnak viselőjük életkorára, családi állapotára, vagyonosságára, és társadalmi rangjára. Mutathatják vallási, nemzetiségi, foglalkozási hovatartozásukat, ugyanúgy, mint az egyén életének vagy az év menetének különleges alkalmait. Az ékszerviseléshez sokféle – óvó, baj elhárító és gyógyító erővel kapcsolatos – hiedelem kapcsolódik, így az ékszerek mágikus szerepe (harmadik funkció) sem elhanyagolható. Gyakorlati szerepük (negyedik funkció) azonban az ékszerek közül csak a ruházathoz szorosan kapcsolódó díszítőelemek bizonyos fajtáinak van.

A Néprajzi Múzeum népi ékszeranyagát bemutató időszaki kiállításhoz színvonalas kiállítási katalógus készült. Ez jelenleg könyvtárakban érhető utól: Balogh Jánosné Horváth Terézia – Katona Edit: Magyar népi ékszerek. Néprajzi Múzeum Budapest, 2005. 96 oldal

 

Meghívó a kiállítás megnyitójára (PDF)

 


 

A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumához benyújtott 2009. évi pályázatunkon támogatásban részesültünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság mezőkövesdi Matyó Múzeuma részéről megvalósított időszaki kiállításunkhoz. A pályázati támogatás segítségével a Néprajzi Múzeum anyagából elkészült kiemelkedő fontosságú szakmai időszaki kiállítás, a Magyar népi ékszerek című tárlat bemutatását valósíthattuk meg. A 2005-ben két kiváló néprajzkutató, Horváth Terézia és Katona Edit munkájaként elkészült tárlat az országos gyűjtemény egész magyar nyelvterületre kiterjedő anyagából valósult meg a hazai népi ékszerkultúra látványos bemutatására. A kiállítás első külföldi megrendezése utána a Néprajzi Múzeumban volt látható, majd idehaza több vidéki múzeumban is (Palóc Múzeum, Csornai Múzeum, Móra Ferenc Múzeum). A mezőkövesdi Matyó Múzeumban 2009. július 16-tól 2009. október 31-ig (16 hét) láthatta az érdeklődő nagyközönség.

 A jelentős népviseleti kultúrával rendelkező matyóság múzeumában, a Matyó Múzeumban Mezőkövesden nagy szakmai jelentőséget tulajdonítottunk a Néprajzi Múzeum intézményünknél megvalósult kiállításának. Időszaki kiállítóterünk az eredeti anyag egy részét, hozzávetőlegesen a felét tudta befogadni, ám ez az összeállítás is tökéletes keresztmetszetét nyújtotta a hazai népi ékszerkultúrának. Az anyag különös jelentőségét az adta számunkra, hogy ismertetett olyan matyó vonatkozású népi ékszeranyagot is, mellyel múzeumunkban nem rendelkezünk. De ezen kívül mezőkövesdi magánszemélyek támogatásával is ki tudtuk egészíteni a tárlat matyó vonatkozású anyagát a kiállításon.

A megnyitó alkalmával nagy számú érdeklődő közönség fogadta a múzeum kiemelkedő jelentőségű tárlatát. A bemutatás során kiemelkedő érdeklődés övezte a kiállítást, vendégeink – mind a helyi, mezőkövesdi látogatók és a turisták is nagyon jó véleménnyel voltak a látványos tárlatról.

A népi ékszerkiállítás jól illeszkedett múzeumunk 2005-ben megnyitott új állandó kiállításához, amelyen több helyi matyó viselet is látható. Így az időszaki kiállítás bemutatásának időszakában a diák csoportoknak nyújtott – azonban sajnos csekély számban igényelt, mindössze 12 alkalommal megtartott – múzeumi órán részt vevő diákok számára a két kiállítás ismertetését össze tudtuk kapcsolni.

A Néprajzi Múzeum anyagából rendezett időszaki kiállítás látogatottsága múzeumunkban 2009. július 16-tól 2009. október 31-ig (16 hét)

összes: 8.558 fő          ebből  fizető - teljesárú jegy:             2.995 fő

                                                         kedvezményes:             2.332 fő

                                     ingyenes belépésre jogosult :             3.231 fő

                                         összes látogatóból diák:             1.611 fő

 

 


 

1. kép

A megnyitó eseménye a mezőkövesdi Matyó Múzeumban a Néprajzi Múzeum anyagából rendezett a Magyar népi ékszerek című időszaki kiállításon (2009. július 16., fotó: Molnár Zsanett – Mezőkövesdi Újság)

 

2. kép

A szakmai megnyitó résztvevői a mezőkövesdi Matyó Múzeum Magyar népi ékszerek című időszaki kiállításán: Dr. Fejős Zoltán etnográfus, a Néprajzi Múzeum főigazgatója; Katona Edit etnográfus, a kiállítás rendezője; Viszóczky Ilona etnográfus, a Matyó Múzeum igazgatója; Kriston Annamária népdalénekes, közreműködő (2009. július 16., fotó: Molnár Zsanett – Mezőkövesdi Újság)

 

3-6. kép

Látogatók az időszaki kiállításban

 

7. kép

A kiállítás részlete a viseletes bábukon bemutatott anyag: Moldva – női viselet, Buják – női viselet, Besenyőtelek – férfi viselet

 

8. kép

A kiállítás részlete a viseletes bábukon bemutatott anyag:  Kalotaszeg – női viselet, Moldva – női viselet

 

9. kép

A kiállítás részlete a viseletes bábukon bemutatott anyag: Kalotaszeg –férfi viselet,

 

10. kép

A kiállítás részlete a viseletes bábukon bemutatott anyag: Kalotaszeg – női és férfi viselet

 

11. kép

A kiállítás részlete: a hagyományos matyó viselethez tartozó ékszerek, gyöngyök bemutatása

 

12-16. kép

A kiállítás részletei, a különböző tematikus tárlókban bemutatott műtárgyanyag

(15-16. fotó: Molnár Zsanett – Mezőkövesdi Újság)