Melléklet - szakmai beszámoló

NKA Múzeumi Szakmai Kollégium

Műtárgy restaurálás

 

Pályázati azonosító: 2311/1483

 

 

Szakmai beszámoló „traktorvontatású fémvázas műhelykocsi”

restaurálásáról, 2008.

 

 

Pályázati azonosító: 2311/1483

Támogatott: Mezőgazdasági Gépmúzeum Mezőkövesd

Tárgy: műtárgy restaurálás

Hely: Mezőgazdasági Gépmúzeum Mezőkövesd

Honlap: www.hermuz.hu/gepmuz

 

A mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeum 2007. szeptember 14-én benyújtott pályázatára, a Nemzeti Kulturális Alap terhére 220.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A támogatás tárgyát egy traktorvontatású fémvázas műhelykocsi restaurálása képezte.

A fenti műtárgy a Múzeum leltárkönyvében 82.23 leltári számon szerepel „műhely- és lakókocsi” megnevezéssel. Leírása szerint: „Gőzgépes vagy traktoros szántásnál lakó és műhelykocsiként használták”. A tárgy kora: 1910. Lelőhely: Orosháza, vétel 1981. február 09. Eladó: özv. Szőke Imréné (Szőke Imre géplakatos özvegye) Orosháza, Bajcsy Zs. út 39. Vételár: 1000,-Ft.

A pályázat restaurálási tervében (az állapotfelmérés szerint) szerepelt, hogy a műtárgyat hosszabb idejű szántóföldi talajmunkák alkalmával használták karbantartási, üzemeltetési feladatok elvégzésére, üzemanyag és alkatrész tárolására. Emellett a gépész szálláshelyéül is szolgált.

Az állapotfelmérés (restaurálási terv) során bebizonyosodott, hogy alvázszerkezete akácból és fenyőből készült, amelyeknek bizonyos részei cserére szorulnak.

 

 

   

A műhelykocsi restaurálatlan állapotban 2008

A műhelykocsi restaurálatlan váza 2008

 

 

A kerékagyak öntöttvasból, küllői henger alakú fém rudak, amelyek laposvas futófelületbe ágyazódnak. A kocsi felépítménye hengerelt szögvas vázból épül fel, amelyet melegszegecseléssel illesztettek. A felépítmény fém részéhez szögecseléssel illesztették a nútolt deszkából készített kiszolgáló helyiséget (a karbantartó műhelyt) és az első nyitott részt, amely az üzemanyag hordók tárolására szolgált. A műhelykocsi fedele ívelt vaslemez, bizonyos részen korrodált.

A kocsi fém részeinek állapota jónak mondható, de az illesztéseknél jelentős korrózió van. Megfelelő tisztítást, állagvédelmet, alapozást és festést igényelnek. A nútolt deszkából készített fabódé anyaga nagymértékben korrodált, így teljes cserére szorul, hasonlóképpen a szerszámtároló szekrények, valamint a munkaasztal (satupad) is. A satupadról hiányzik a satu, kézzel hajtott fúrógép, köszörű és a szerszámkészlet, amelyet pótolni kell, hasonlóan korabeli üzemanyag tároló hordók beszerzésére is szükség van. A műhelykocsi restaurálását 2008 júniusában kezdtük el. Megtörtént a teljes szétszerelés, a nútolt deszkából készült „fabódé” bontása. A műtárgy fém részein vegyi és mechanikus tisztítást végeztek a múzeum dolgozói (kromofággal és drótkoronggal), a korrodált fém részeket minősített szakiparos javította ki. A fém felépítményhez a deszkázat kovácsolt szögekkel volt hozzáerősítve (mivel a pályázatban a szegecsek újra elkészítése, mint költség nem szerepelt ezt az anyagi ráfordítást a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Kh. Alapítvány vállalta magára). A megtisztított fémszerkezetet zsírtalanítottuk, cinkromátos alapozóval felület kezeltük, és kétsoros fekete színű matt (időjárásálló) Trikolor zománcfestékkel festettük. A régi faszerkezet pótlását és a fabódé új deszkázatát népi iparművész, faiparos készítette el. Elkészültek a szerszámtároló szekrények, polcok, a fekhelyül is szolgáló satupad (pank) is, ezek berendezéseit a Múzeum raktáron lévő tárgyaiból pótoljuk.  

A restaurálás során a műhelykocsi korát, használatát illetően újabb bizonyítékok kerültek elő. Egy gyűjtőút során Börcsök Lajos derecskei magángyűjtőnél találtunk egy aprómag cséplőgépet, amelynek első tengelyszerkezete a forgózsámollyal együtt teljes mértékben megegyezik a műhelykocsiéval (teljes a hasonlóság a fából esztergált távtartó elemmel is – fotót mellékeltük).

   
  Aprómag tisztító 1905 Restaurált műhelykocsi alváz 2008

 

 

Ezek szerint bebizonyosodott a gyártó a kispesti Hofherr és Schrantz (1905-1910).

Az aprómag cséplő 1905-ben készült és állati igaerővel vontatták. Bizonyosan a műhelykocsit is, mert az első tengely fölötti nyúlványon látszik az utólagos fűrészelés nyoma, amely során a kettő darab késefa rögzítő kampót utólag eltávolították, majd alkalmassá tették gépi vontatásra. Ezek szerint a műhelykocsi eredetileg gőzgépes cséplőgép garnitúra részét képezte, és csak utólag használták fémkerekes „körmös” traktorokat kiszolgáló műhelykocsiként.

Tisztelettel köszönjük pályázatunk támogatását, mert ezáltal közös erővel sikerült egy nagyon ritka magyar gyártmányú műtárgyat, egy évszázad után ismét közkincsé tenni.

 

 

   
Restaurált műhelykocsi belső 2008 Restaurált műhelykocsi kívülről 2008

 

 

A műhelykocsi restaurálását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, a restaurálási költségekhez hozzájárult a B.A.Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Kh. Alapítvány és a „Gépmúzeum” dolgozói.

 

Mezőkövesd, 2008. december 08.

 

 

Kádár Zoltán

múzeumigazgató