NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 2007. évi pályázata

2. témakör 

Gyűjteménygyarapítás

Pályázati azonosító:  2309/0589

 

Szakmai beszámoló

 

A NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma 350.000.- Ft-os tárgyvásárlási támogatásával megvásárolt tárgyak 3 tételben összesen 6 db népi iparművészeti textil a Herman Ottó Múzeum Néprajzi Gyűjteménye részére. Kiegészítésként a Herman Ottó Múzeum finanszírozásával beszerzésre került továbbá a gyűjtemény számára 4 db matyó népviselet alapján készült baba.

 

Ezzel a sikeres gyűjteménygyarapítással is folytatni tudtuk a 2001-től a textilgyűjtemény fejlesztésére kialakított gyűjteménygyarapítási koncepciónkat: elsősorban összetartozó tárgy együtteseket (viseletek és lakástextilek) beszerzését helyeztük előtérbe, valamint a mai népművészek és népi iparművészek kortárs alkotásaiból tervezzük a gyűjteményünk anyagához kapcsolódó darabok megvásárlását. Ennek során a múzeumi textilanyagban meglévő eredeti népi textíliák mellett a népművészeti feldolgozások színvonalas darabjait is szeretnénk megjeleníteni anyagunkban és be kívánjuk mutatni múzeumunk kiállításain.

A miskolci Herman Ottó Múzeum textilgyűjteményében találhatóak a matyó hímzés stílustörténetének legkorábbi időszakához sorolható reprezentatív darabok (lepedővégek, hímzett surcok és lobogósujjú férfi ingek).

A támogatás révén megvásárolt textilek hiánypótlóak gyűjteményi anyagunkban, a matyó népi iparművészek legjobb munkái közül valóak, melyekkel a legutóbbi országos hímzéspályázatokon szép elismerésben részesültek. A jelenleg megszerzett hímzett textilek mindegyike zsűriszámmal rendelkezik, igényes kivitelben reprezentálja a helyi matyó hímzőhagyomány továbbéltetését. Ezért különösen fontosak gyűjteményünk számára a matyó hímzéskultúra utóéletének és napjainkban megnyilvánuló változásának, a népi iparművészet míves darabjainak megjelenítésében is.

A Herman Ottó Múzeum finanszírozásával kiegészítésként gyűjteményünkbe került 4 db matyó népviselet alapján készült baba. Ezeket jeles helyi babakészítők alkották meg, s a legszínvonalasabb népi iparművészeti munkák közé számíthatóak, egyedi tervezésű darabok.

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Múzeumi Szakmai Kollégiumának támogatását, mellyel a gyűjteménygyarapítást megvalósíthattuk.

 

Megvásárolt tételek:

1. tétel

HOMN 2008.1.1. — Korai stílusú mezőkövesdi cipés-madaras lepedővég minta felhasználásával pamutvászon alapanyagra gyöngyfonallal készített lepedővég rekonstrukció (1 db)

2007-ben a XXV. Országos Kis Jankó Bori hímzőpályázaton különdíjat elért hímzés

 

2. tétel

HOMN 2008.2.1-3. — Függönydrapéria folyókás matyórózsás mintával, lenvászon alapanyagra készült egyszínű fehér gyöngyfonalas hímzéssel (2 db függönyszárny és 1 db összekötő)

2007-ben a XXV. Országos Kis Jankó Bori hímzőpályázaton 3. díjat elért hímzés

 

3. tétel

HOMN 2008.3.1-2. — mezőkövesdi gránátalmás főkötő minta felhasználásával lenvászon alapanyagra gyöngyfonallal készített terítő garnitúra (2 db)

2004-ben az XXIV. Országos Kis Jankó Bori pályázaton 1. díjban részesült munka

 

4. tétel

HOMN 2008.4.1-4. — matyó népviseletbe öltöztetett babák (dísztárgyak): 1 db idős asszony öltözetével elkészített baba, 1 db fiatalasszony csecsemővel, 1 db menyecske, 1 db fiatalember (összesen 4 db)

 

 

1. tétel

Leltári szám: HOMN 2008.1.1.

Megnevezés:

Korai stílusú mezőkövesdi cipés-madaras lepedővég minta felhasználásával pamutvászon alapanyagra gyöngyfonallal készített lepedővég rekonstrukció (1 db)

2007-ben a XXV. Országos Kis Jankó Bori hímzőpályázaton különdíjat elnyert hímzés

(Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület Bíráló Bizottsága zsűriszám: SZA 2007/1707.)

Kortárs népi iparművészeti darab.

Tervezte: Zeleiné Pap Bernadett, népi iparművész

A hímzés kivitelezője: Marton Jánosné Szaluter Katalin, hímző

 

Leírás:

Korai matyó stílusú mezőkövesdi cipés-madaras lepedővég minta felhasználásával készített díszlepedő rekonstrukció. Két darabból kézzel, minden ember-öltéssel összeállított hímzés, egyik keskenyebb végén díszített a textil.

Alapanyaga: pamutvászon. Hímzőfonal: piros-kék gyöngyfonal.

Méretei: szélessége: 136 cm (2 x 68 cm); hossza 240 cm;

Állapota: Jó, újonnan készült darab.

Öltéstípusai a korai stílusnak megfelelően igen változatosak. Az alkalmazott öltéstípusok: száröltés, lapos öltés, szálszámolásos lapos öltés, matyó nyolcas öltés azaz ”tört” öltés, láncöltés. A két mintacsíkot dupla Margit-öltés választja el egymástól. A szélek kézzel, egyszerű azsúrral visszaszegettek, melyet díszítő azsúr egészít ki.

Az 1800-as évek első felében kialakult lokális hímzőstílus alapján tervezett díszítmény. Motívumai: hatszirmú rozetta „rózsa”, leveles ág vagy rozmaring ág, „cipe” (mely egyes mintákon még virágcserépként szerepel, máshol pedig egyszerű tulipánnak vagy páros levélnek értelmezhető), spirálforma azaz „macskafark” vagy kacskaringó”, huroksor, petty, madárka. Az ismert mezőkövesdi korai matyó díszlepedők szerezeti felépítésének megfelelően a mintakompozíció két részből áll: az alsó lepedőfiókon egy tengelyesen szimmetrikus, ismétlődő mintasor található, a felső lepedőfiók mintáját pedig szimmetrikusan sorba rendezett virágtövek adják. A házivászonra készített eredeti díszlepedők jellegzetessége, hogy a darabot két szél vászon összeerősítésével készítették, így a két lepedőfiók mintája mindkét oldalra azonosan, szimmetrikusan készült el. Az eredeti darabokon ezeket a külön álló lepedőfiókokat különböző öltésekkel, szalagbetoldásokkal erősítették össze. (Lásd ehhez: N. FÜLÖP 2006. 77. lapon 82. tétel;  DAJASZÁSZYNÉ DIETZ 1953. I. tábla 1. színes fotó, I. 1. mintarajz, 13.; FÜGEDI 1999. 120. tétel 184., 325-326.) Ezt az eredeti szerkezeti jellegzetességet a rekonstrukciós darab is megőrzi.

A rekonstrukcióként elkészített textilen az alsó mintasor a HOMN 53.715.65. számú darabja alapján készült. (Lásd ehhez: FÜGEDI 1978. a HOMN tárgyáról készült 21. mintarajz és FÜGEDI 1996. 25. mintarajz) A felső mintaegység virágtöves kompozícióját a tervező önállóan alkotta meg, alkalmazkodva a meglévő eredeti textil domináns motívumaihoz. Ennek a mintaegységnek a megformálásának előképét a HOMN 53.715.67. valamint a MM leltári szám nélküli töredékes lepedővég darabjának mintaszerkesztésében találhatjuk meg. (Lásd ehhez: FÜGEDI 1978. a HOMN tárgyáról készült 30., 23. és a MM darabjáról a 28. mintarajzok)

Az alsó mintaegység kompozíciója mértaniasan elhelyezett szabadrajzú motívumok ismétlődéséből áll: központi egysége a szakaszos ismétlődéssel egymás mellé szerkesztett rozetta azaz rózsa, melyet koszorú szerűen leveles ágak fognak közre. A levél-koszorúkból illetve a peremen lévő rozettákból kiinduló pettyes-bimbós ágak is szabályosan ismétlődve kapcsolják össze a rozettákat. Térkitöltésként lapos öltésből készült keresztek ismétlődnek a motívumok között A peremdísz huroksoros vonalra komponált kisebb rozettákból és páros cipékből valamint kis bimbós ágak ritmikusan ismétlődő váltakozásából áll. A főmotívumsor és a peremdísz egymást kiegészítve alkot egységes kompozíciót. Az alsó lepedőfiók díszítménye vízszintes és függőleges tengelyére is szimmetrikus szerkezetű.

A lepedővég felső egységét szimmetrikus felépítésű virágtövek díszítik (3 db). A virágtöveknél egy-egy szembe néző madár-motívum található. A háromágú virágtő rozettái egyforma nagyságúak, a legfelső virágot a virágszárból alatta induló lefelé hajló leveles ág választja el a többitől. Lejjebb spirálforma helyezkedik el (ami legalul illetve az oldalsó virágágakon is ismétlődik), ez alatt pedig a cipe motívum a virágtő száránál levélként jelenik meg. Ez a motívum ismétlődik meg a rozettás virágtövek közötti kisebb bimbós, leveles virágág mellett is. Térkitöltő elemként itt is jelen vannak az alsó lepedőfiókot egyedivé tevő lapos öltésből készült keresztek.

NKA Múzeumi Kollégium 2007. évi pályázati támogatásával

Szakirodalom:

DAJASZÁSZYNÉ DIETZ Vilma: Mezőkövesdi hímzésminták. /Magyar Népművészet XVIII./ Budapest, 1953.

FÉL Edit – HOFER Tamás: A matyó hímzés alakulása és a magyar népművészet stíluskorszakai. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIII-XIV. 433-453. Miskolc, 1975.

FÜGEDI Márta: Mezőkövesd és vidéke hímzései: II. Szabadrajzú hímzések. Budapest, 1978. FÜGEDI Márta: Mezőkövesdi pamuthímzéses lepedővég. Fürge Ujjak 1996./9. 45. és 25. mintarajz

Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. (Szerk.: Fügedi Márta) Miskolc, 1997.

FÜGEDI Márta: Kétrészes matyó lepedőfiók [tárgyleírás] In.: Veres László – Viga Gyula (szerk): A Herman Ottó Múzeum műkincsei. Miskolc, 1999. 120. tétel 184., 325-326.

VARGA Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, 2003.

N. FÜLÖP Katalin: Hímzések a parasztház öltözetéből a Kárpát-medencében. Válogatás a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből. /Magyar Népművészet XXVII./ Budapest, 2006.

 

Fotók: HOMN-2008.1.1-b.jpg, HOMN-2008.1.1-r.jpg

valamint: Mintarajz-1r HOMN-53.715.67.jpg, Mintarajz-2r HOMN-53.715.67.jpg, Mintarajz HOMN-53.715.65..jpg, Mintarajz MM-lt.sz.n..jpg, Tárgyi párhuzamok-1.HOMN-53.715.65.JPG, Tárgyi párhuzamok-2. MM-lt.sz.n.jpg, Tárgyi párhuzamok-3. HOMN-53.715.67.jpg

 

 

2. tétel

Leltári szám: HOMN 2008.2.1-3.

Függönydrapéria folyókás matyórózsás mintával, lenvászon alapanyagra készült egyszínű fehér gyöngyfonalas hímzéssel (2 db függönyszárny és 1 db összekötő – összesen 3 db textil)

2007-ben a XXV. Országos Kis Jankó Bori hímzőpályázaton 3. díjat elért hímzés

Kortárs népi iparművészeti darab.

Tervezte és kivitelezte: Vámos Margit – népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere

 

Leírás:

Függönydrapéria folyókás matyórózsás mintával.

 

Alapanyaga: nyers fehér, finom lenvászon Hímzőfonal: fehér gyöngyfonal

Méretei: függönyszárny (2 db) – szélessége: 65 cm; hossza 380 cm; összekötő (1 db) – szélessége: 65 cm; hossza 270 cm;

Állapota: Jó, újonnan készült darab.

Az alkalmazott öltéstípusok: lapos öltés és száröltés

 

Az 1900-as évek elején a lobogós ujjú férfi ingeken alkalmazott jellegzetes minták nyomán készült el a darab kompozíciója. (Lásd ehhez: DAJASZÁSZYNÉ DIETZ 1953. III. tábla 5-6. színes fotó, III. 5-6. mintarajz 14. lap és III. tábla 7. színes fotó, III. 7. mintarajz, 16. lap valamint VARGA 2003. 5-8. mintarajz, 27-29., 95-96. valamint a HOMN és MM textiljei)

Nyers fehér, finom lenvászon alapanyagra készült, egyszínű fehér gyöngyfonallal hímzett 10 cm széles  motívumsor (a függöny szélétől 12 cm-re elhelyezve díszíti a drapériát a minta). Minden darab kézzel visszaszegett, melyek a szélétől 3 cm-re szálhúzásos technikával vannak még díszítve. Hagyományos hímzéstechnikával készült (lapos öltés, száröltés). A legjellegzetesebb matyó motívumokat alkalmazta a tervező a kompozícióban: főmotívum a matyórózsa, szívrózsa, tulipán, a szokásos összekötő elemekkel, mint a csillag, bimbó, kis rózsa, hegyes közepű kis tulipán, gyöngyvirág, macskatalp, cserfalevél tölti ki a futómintát.

NKA Múzeumi Kollégium 2007. évi pályázati támogatásával.

Szakirodalom:

DAJASZÁSZYNÉ DIETZ Vilma: Mezőkövesdi hímzésminták. /Magyar Népművészet XVIII./ Budapest, 1953.

FÉL Edit – HOFER Tamás: A matyó hímzés alakulása és a magyar népművészet stíluskorszakai. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIII-XIV. 433-453. Miskolc, 1975.

FÜGEDI Márta: Mezőkövesd és vidéke hímzései: II. Szabadrajzú hímzések. Budapest, 1978.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. (Szerk.: Fügedi Márta) Miskolc, 1997.

FÜGEDI Márta: Lobogós ujjú matyó ing [tárgyleírás] In.: Veres László – Viga Gyula (szerk.): A Herman Ottó Múzeum műkincsei. Miskolc, 1999. 169. tétel 233., 353.

VARGA Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, 2003.

 

Fotók: HOMN-2008.2.1-r-f.jpg; HOMN-2008.2.2-r-f.jpg; HOMN-2008.2.3-r-f .jpg

valamint: Mintarajzok hasonló szerkezettel.jpg, Tárgyi párhuzamok-HOMN.JPG

 

 

3. tétel

Leltári szám: HOMN 2008.3.1-2.

Mezőkövesdi gránátalmás főkötő minta felhasználásával lenvászon alapanyagra gyöngyfonallal készített terítő garnitúra (2 db)

2004-ben az XXIV. Országos Kis Jankó Bori pályázaton 1. díjban részesült munka

Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület Bíráló Bizottsága zsűriszám: Asztalterítő, 1db – Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület Bíráló Bizottsága zsűriszám: SZA 2004/2716.; Asztalközép, 1 db – Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület Bíráló Bizottsága zsűriszám: SZA 2004/2717.

Kortárs népi iparművészeti darab.

Tervezte és kivitelezte: Zeleiné Pap Bernadett, népi iparművész

Leírás:

Gránátalmás terítő garnitúra. Részei: 45 x 110 cm-es asztalközép és 135 x 210 cm-es asztalterítő.

Alapanyag: nyers fehér, finom lenvászon Hímzőfonal: gyöngyfonal

Méretei: 1 db asztalterítő szélessége: 134 cm; hossza 215 cm; 1 db asztalközép szélessége: 45 cm; hossza 110 cm;

Állapota: Jó, újonnan készült darab.

Az alkalmazott öltéstípusok: Öltéstípusai a korai stílusnak megfelelően igen változatosak száröltés, láncöltés, kétirányú huroköltés, kétirányú száröltés, tűpetty, Margit-öltés, lapos öltés, bimbóöltés és a gránátalmák közepét díszítő „mezőkövesdi kereszt”. A darabok kézzel, azsúrral visszaszegettek, a szélein borsóazsúrral.

 

A kevés számban fennmaradt mezőkövesdi főkötő mintáját feldolgozó tárgy együttes központi motívuma a gránátalma, emellett négy szirmú rozetta, kacskaringó, petty, levél találhatók. A terítő mintakompozíciójához a tervező számára a NM 63.98.50. leltári számú textil jelentette az alapot, valamint felhasználta hozzá a kiegészítő elemek megfogalmazásához a NM 53.740.9. leltári számú darabot is. (Lásd ehhez: FÜGEDI 1978. a NM 63.98.50. leltári számú tárgyáról készült 5-6. mintarajz és a NM 63.98.50. leltári számú tárgyáról készült 7-8. mintarajzok)

A motívumok és a mintaszerkezet az eredetinek megfelelően a régi stílusú úri hímzéseket idézi. Színezésében azonban (piros, sötétkék, fehér) a korai matyó hímzés jelenik meg. A darabok kézzel, azsúrral visszaszegettek, a széleket borsóazsúr teszi díszessé.

A terítő szélén körbefutó a minta, az asztalközépen a középső sávban található a díszítmény.

2004-ben az XXIV. Országos Kis Jankó Bori pályázaton 1. díjban részesült munka.

NKA Múzeumi Kollégium 2007. évi pályázati támogatásával

Szakirodalom:

FÉL Edit – HOFER Tamás: A matyó hímzés alakulása és a magyar népművészet stíluskorszakai. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIII-XIV. 433-453. Miskolc, 1975.

FÜGEDI Márta: Mezőkövesd és vidéke hímzései: II. Szabadrajzú hímzések. Budapest, 1978.

GYÖRFFY István: Matyó népviselet. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Fél Edit. Budapest, 1956.

VARGA Marianna: Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, 2003.

 

Fotók: HOMN-2008.3.1-r-f.jpg; HOMN-2008.3.2-r-f.jpg

valamint Mintarajz NM 63.98.50.jpg, Tárgyi párhuzam-1r NM 53.740.9.jpg, Tárgyi párhuzam-2r NM 53.740.9.jpg, Tárgyi párhuzam NM 53.740.9.jpg

 

 

Kiegészítésként a Herman Ottó Múzeum finanszírozásával beszerzésre került továbbá a gyűjtemény számára 4 db matyó népviselet alapján készült baba:

 

4. tétel

Leltári szám: HOMN 2008.4.1.

Matyó népviseletbe öltöztetett baba. Dísztárgy, emléktárgy. Idős asszony öltözetével elkészített baba.

 

Leírás:

Az arányosan kicsinyített idős öltözet és kiegészítői a következők: az őszülő hajszínt jelző szürke fonálból készített kontyos hajat a jellegzetes fejviselet „tok” fogja le. Felsőruházata csipkés ujjú női ingváll rajta színes rojtos fekete selyem vállkendővel. A szoknya bordó „purgament” azaz bordó alapon apró virágos mintájú kázsmér alapanyagból készült ruhadarab végig beráncolva, alján beszegve és két sor pántlikával. Előtte fekete klott kötény, „surc” alján „ragyogós” azaz fémszálas csipke és paszománt díszítéssel, alatta „tüdőszín purgament” anyag azaz parasztrózsaszínű kázsmír anyag alábéleléssel. Alapanyaga: textil babatest, papírmasé fej textil behúzással, textil öltözet. Kézműves babakészítő munkája. Mérete: magasság 35,5 cm Állapota: Jó.

 

Leltári szám: HOMN 2008.4.2.

Matyó népviseletbe öltöztetett baba. Dísztárgy, emléktárgy. Matyó fiatalasszony csecsemővel.

 

Leírás:

Az arányosan kicsinyített női öltözet és kiegészítői a következők: jellegzetes fejviselete a fehér selyem „sátoroskendő”. Felsőruházata kék „egyvirágú” selyem anyagból készített téli felöltő „vattásrékli”, alatta sárga „purgament” azaz sárga alapon apró virágos mintájú kázsmér alapanyagból készült gyapjúrojtos vállkendő. A szoknya zöld „purgament” azaz zöld alapon apró piros virágos mintájú kázsmér alapanyagból készült ruhadarab, magas fodrú, nyolc sor pántlikával (közötte a nemzeti színekkel). Előtte „surcrózsás” mintájú hímzett kötény, „surc”. A csecsemő baba öltözete: horgolt, gyöngyös babafőkötő, horgolt rékli, a baba „belefogva zöld purgament fodros kisdunnába”. Alapanyaga: textil babatest, papírmasé fej textil behúzással, textil öltözet. Kézműves babakészítő munkája. Mérete: magasság 35,5 cm Állapota: Jó.

 

Leltári szám: HOMN 2008.4.3.

Matyó népviseletbe öltöztetett baba. Dísztárgy, emléktárgy. Matyó fiatalasszony, menyecske.

 

Leírás:

Az arányosan kicsinyített női öltözet és kiegészítői a következők: jellegzetes fejviselete a fehér „purgament” azaz fehér alapon apró virágos mintájú kázsmér alapanyagból készült kiskendővel felkötött „csavírítóskendő”. Felsőruházata zöld „purgament” azaz zöld alapon piros virágos mintájú kázsmér alapanyagból készült „fellökős ujjú litya”, női blúz, derekán fekete pántlikával, alján fehér csipkével. Ugyanilyen anyagból varrott magas fodrú szoknya, nyolc sor pántlikával (közötte a nemzeti színekkel) és fehér csipkével díszítve. Előtte „surcrózsás” mintájú hímzett kötény, „surc”. Alapanyaga: textil babatest, papírmasé fej textil behúzással, textil öltözet. Kézműves babakészítő munkája. Mérete: magasság 35,5 cm Állapota: Jó.

 

Leltári szám: HOMN 2008.4.4.

Matyó népviseletbe öltöztetett baba. Dísztárgy, emléktárgy. Matyó fiatalember.

Leírás:

Az arányosan kicsinyített férfi öltözet és kiegészítői a következők: a „lobogós ujjú férfi ing” ujja futókás matyórózsás mintával, pántlikával és „cipós” horgolással díszített, az ingmell és a gallér is hímzett díszítéssel készült. Fekete posztó gombos díszítésű mellény és posztó csizmanadrág (lábbeli csizma forma szerint arányos kicsinyítéssel kézzel varrva). Fején csúcsos kalap bokrétával. Előtte „surcrózsás” mintájú hímzett kötény, „surc”. Alapanyaga: textil babatest, papírmasé fej textil behúzással, textil öltözet. Kézműves babakészítő munkája. Mérete: magasság 42,5 cm Állapota: Jó.

 

Szakirodalom:

GYÖRFFY István:

Matyó népviselet. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: FÉL Edit. Budapest, 1956.

VARGA Marianna:

Mezőkövesdi matyó hímzés. Mezőkövesd, 2003.

 

Fotók: HOMN-2008.4.1-f.jpg, HOMN-2008.4.2-f.jpg, HOMN-2008.4.3-f.jpg, HOMN-2008.4.4-f.jpg

valamint: Archívfotó MMDF-666.jpg, Archívfotó MMDF-680.jpg, Archívfotó MMDF-855.jpg, Archívfotó MMDF-868.jpg